25 decembra 2008

Úlohy pod stromček

Prajem Vám všetkým krásne sviatky! Aby ste vedeli, že na Vás myslím, tak som pre Vás ako darček pod vianočný stromček vymyslel tri matematické úlohy. Časti a) sú jednoduchšie a časti b) náročnejšie.

1. a) Koľko existuje rôznych ofarbení kocky dvomi farbami? Predpokladáme, že každá stena musí byt celá zafarbená jedinou farbou. Pochopiteľne, dve farbenia považujeme za identické, ak sa líšia len rotáciou kocky. b) Koľko existuje rôznych ofarbení kocky tromi farbami?

2. V súťaži o najkrajšiu matematickú úlohu je 12 úloh. Vzhľadom na to, že všetky sú rovnako pekné, každý hlasujúci sa rozhodne dať svoj hlas každej z týchto úloh s pravdepodobnosťou 1/12. Nájdite pravdepodobnosť, že niektoré dve úlohy dostanú rovnaký počet hlasov, ak je hlasujúcich a) 65; b) 650. Predpokladáme, že hlasujúci sa správajú navzájom nezávisle.

3. Máme štyri kladné čísla a,b,c,d, z ktorých najväčšie je menšie ako súčet zvyšných troch. a) Dokážte, že existuje štvoruholník so stranami dĺžok a,b,c,d, ktorého vrcholy ležia na spoločnej kružnici. b) Je možné takýto štvoruholník skonštruovať len pomocou ceruzky, pravítka a kružidla? (Predpokladáme, že na papieri už máme úsečky dĺžok a,b,c,d zakreslené.)

Pri riešení úloh 1b, prípadne 2b môžete použiť počítač. Priznám sa, že úlohu 3b som (v mojom limite 30 minút) nevyriešil, takže som zvedavý, ako úspešní budete Vy.

11 decembra 2008

Ako si zašnurovať topánky s krátkymi šnúrkami (súťažná úloha č.6)

V poradí šiestu úlohu pre našu súťaž pripravila Ajka Bachratá, tretiačka na odbore matematika FMFI UK.

Tento príklad by mal ukázať, že aj prízemná matematika môže byť pekná. Konkrétne matematika na topánkach. Matematickú topánku si zadefinujme ako graf, ktorý obsahuje dva rovnobežné a rovnako početné rady vrcholov (dierky) a cesty medzi nimi (šnúrky) -pozrite si ilustračné obrázky:


Pritom cesty musia spĺňať dve podmienky:
1. Z každého vrchola idú práve dve cesty (pozrite si topánku)
2. Z každého vrchola ide aspoň jedna cesta do druhej skupiny vrcholov (na druhú stranu). Je to preto, aby sa topánka dala aj používať a držala na nohe.

Úloha pozostáva z dvoch častí, ktoré je možné riešiť navzájom nezávisle:

A) Máme topánku s 12 dierkami, teda dva rady po 6 dierok. Vzdialenosť medzi radmi je 1 a vzdialenosť medzi dvomi susednými dierkami v jednom rade je tiež 1. Nájdite čo najkratšie šnurovanie na takejto topánke. Predpokladáme, že dĺžka šnúrky medzi dvomi dierkami je rovná vzdialenosti týchto dvoch dierok; t.j. šnúrky nie sú uvoľnené. (Ľavá šnúrka na obrázku je "zakrivená" len kvôli prehľadnosti; pri zaviazaní, aké uvažujeme my, by bola rovná.)

B) Zoberme si binomickú topánku, t.j. obe šnúrky z vrcholu idú do druhej skupiny vrcholov (na druhú stranu; napríklad ako viazanie v pravej časti ilustračného obrázku). Nech má 2n vrcholov, teda n v každom rade. Koľko je možných spôsobov ako zašnurovať takúto topánku?

Táto úloha pochádza z knihy od Burkarda Polstera s názvom "The shoelace book: A mathematical guide to the best (and worst) ways to lace your shoes". Vzorové riešenie nemáme a sme zvedaví, kto túto úlohu správne vyrieši ako prvý.

07 decembra 2008

Prieskumná expedícia (súťažná úloha č.5)

Piatu súťažnú úlohu nám poslal Mišo 'mišof' Forišek, doktorand na FMFI UK.

Na štvorcovej mriežke žije národ panákov. Doteraz obývali polrovinu pod osou x. No teraz kráľ rozhodol, že vyšle zvedov, aby zistili, ako to vyzerá nad osou x.

Na začiatku expedície sa všetci zvedi rozostavia po kráľovstve, teda na navzájom rôzne políčka pod osou x. Následne začne expedícia. Počas expedície sa v každom kroku pohne práve jeden zved. Zvedi sa môžu pohybovať ako kamene v solitéri: Ak má zved v jednom zo 4 hlavných smerov pred sebou iného zveda a za ním voľné políčko, môže ho preskočiť. Preskočený zved už v expedícii nepokračuje.


Príklad povoleného ťahu.


Ľahko zistíme, že na to, aby sme dostali zveda do prvého riadku neznámeho územia, potrebujeme na začiatku zvedov aspoň dvoch, a na dosiahnutie druhého riadku treba zvedov aspoň štyroch:


Optimálne riešenia pre prvý a druhý riadok. V riešení vpravo si všimnite, že v okamihu, kedy najpravejší zved robí skok označený poradovým číslom 2, je už jeho cieľové políčko voľné.


Rozcvička číslo 1. Nájdite optimálne riešenie pre tretí riadok. Prezradíme, že stačí 8 zvedov. (Komu sa fakt nechce, tu nájde jedno možné riešenie. Ale odporúčame pohrať sa, nie je to ťažké.)

Po číslach 2, 4 a 8 je každému jasné, koľko zvedov treba na dosiahnutie štvrtého riadku, že? Až na to, že nemáte pravdu, lebo správny počet je 20.

Rozcvička číslo 2. Nájdite čo najlepšie riešenie pre štvrtý riadok a pochváľte sa v diskusii pod článkom.

No a už sme pri pointe: Použite svoju matematickú intuíciu a tipnite si, koľko najmenej zvedov treba na to, aby sa jeden z nich dostal až do piateho riadku neznámeho územia. A potom skúste nejaké, čo najlepšie riešenie zostrojiť.

Ak sa vzdáte a úlohu nevyriešite, tu je riešenie prezrádzajúce pointu.

(Zdroj: Berlekamp, E. R.; Conway, J. H; and Guy, R. K. "The Solitaire Army.")

04 decembra 2008

Dve fľaše (súťažná úloha č.4)

Štvrtú úlohu do našej súťaže poslal Peter Richtárik, bývalý študent FMFI UK a autor nám dobre známeho blogu "predbarákom".

Máme k dispozícii dve identické fľaše, ktoré sa pri pustení z určitej (neznámej) výšky rozbijú. Fľaše môžeme skúšobne púšťať voľným pádom na zem z okien 100 poschodovej budovy. Ak sa fľaša rozbije, už je nepoužiteľná, ale ak sa nerozbije, ani trochu sa nepoškodí. Našim cieľom je zistiť číslo najvyššieho poschodia, z ktorého keď pustíme fľašu tohoto typu, tak sa ešte nerozbije. Koľko pokusných hodov na to určite stačí? Presnejšie povedané: Aký je minimálny počet hodov, pomocou ktorých vieme zaručene určiť číslo najvyššieho poschodia, z ktorého flaša nášho typu prežije pád?

Úlohu Peťovi zadal kolega z Ruska Anton Belyakov. Vzorové riešenie zatiaľ nemáme, takže sa teším na Vaše riešenia v komentároch.

01 decembra 2008

Problém lámání stébla (súťažná úloha č.3)

Tretiu súťažnú úlohu nám poslal známy český autor šachových úloh Václav Kotěšovec.

Vezměme stéblo trávy a náhodně ho zlomíme A) ve dvou různých bodech, B) v jednom bodě a potom znovu v bodě napravo od prvního bodu. Jaká je pravděpodobnost v případech A a B, že z těchto 3 dílů je možné sestavit trojúhelník? Zobecněte úlohu pro n-úhelník a určete limitu této pravděpodobnosti pro n jde do nekonečna.

Z komentárov k zadaniu vyberám: "Zapojuji se do soutěže touto mojí vlastní úlohou, kterou jsem vymyslel při loňské dovolené. Úlohu jsem publikoval 9.8.2007 na moji stránce. Článek je k dispozici i v PDF formátu zde. V článku samozřejmě najdete i řešení."

Ja by som poznamenal, že časť a) je známa úloha, ktorá sa často rieši ako vzorový príklad na takzvanú geometrickú pravdepodobnosť. S úlohou z časti b) a zovšeobecnením na n-uholník som sa však dosiaľ nestretol.