28 apríla 2011

Moja habilitačná prednáška

  V pondelok 2.5. o 14:00 budem mať v C-čku na matfyze habilitačnú prednášku a po krátkej prestávke obhajobu habilitačnej práce. Budem veľmi rád, keď si ma prídete vypočuť!

  Téma habilitačnej prednášky je "Pátranie po informáciách skrytých v mnohorozmerných dátach", čiže hovoriť budem o mnohorozmerných štatistických metódach. Ukážem zjednocujúci pohľad na viacero zdanlivo nesúvisiacich metód a niektoré z nich vysvetlím podrobnejšie (metódu hlavných komponentovanalýzu zhlukov, klasifikačné metódy), avšak skôr intuitívne a s viacerými obrázkami. V tejto téme nie som nejaký extra expert a navyše je táto téma extrémne široká a pomerne málo "matematická" (radšej by som bol, keby mi boli vybrali napríklad stochastické simulačné metódy), ale verím, že Vás aj napriek tomu dokážem zaujať.
  V obhajobe habilitačnej práce veľmi stručne spomeniem moje kľúčové výsledky z oblasti optimálneho navrhovania experimentov. Prednáška aj obhajoba bude po anglicky.

2.5.: Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste si ma prišli vypočuť. Pre záujemcov dávam k dispozícii moje slidy (aj keď bez slovného komentára to je veľmi nekompletné a možno aj ťažko zrozumiteľné).


Ak by ste na týchto slidoch našli nejaké chyby, dajte mi o nich vedieť, ja ich opravím a budem sa tváriť, že to bolo od začiatku dobre :)