18 decembra 2011

Znamienka


Pre ktoré čísla n existuje n-tica e1,...,en "znamienok" (čiže n-tica pozostávajúca z čísiel -1 a 1) taká, že e11+e22+...+enn=0?