09 novembra 2007

Netranzitívne kocky

Pre dve kocky K a L s očíslovanými stenami označme symbolom P[K>L] pravdepodobnosť, že pri súčasnom hode týmito kockami padne na kocke K väčšie číslo ako na kocke L. Nájdite očíslovanie strán troch kociek A,B,C tak, aby súčasne platilo:

P[A>B]>1/2, P[B>C]>1/2, P[C>A]>1/2.

Poznámka: Tento príklad partí k pravdepodobnostnému "folklóru". Zaujímavejšou a ťažšou úlohou je nájsť očíslovania štyroch kociek A,B,C,D, pre ktoré platí P[A>B]>1/2, P[B>C]>1/2, P[C>D]>1/2 a P[D>A]>1/2.

Žiadne komentáre: