19 marca 2008

Arthur C. Clarke

Vo veku 90 rokov dnes zomrel Arthur C. Clarke, jeden z najslávnejších autorov science fiction všetkých čias. Sir Arthur dokázal skombinovať svoju výnimočnú fantáziu s matematickým a fyzikálnym vzdelaním, čo mu umožnilo predbehnúť technologický pokrok o niekoľko desaťročí; napríklad už v roku 1945 prišiel s myšlienkou využitia geostacionárnych družíc na telekomunikáciu. Počas svojho mimoriadne plodného života publikoval vyše 50 románov a zbierok poviedok, medzi ktorými sú také klasiky ako 2001: A Space Odyssey, Childhood's End, alebo Rendezvous with Rama.

Výber najslávnejších výrokov A.C. Clarka (V zátvorke sú moje amatérske preklady.):

"Sometimes I think we're alone in the universe, and sometimes I think we're not. In either case the idea is quite staggering." ["Niekedy si myslím, že sme vo vesmíre sami a niekedy si myslím, že nie. V oboch prípadoch je táto myšlienka ohromujúca."]

"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." ["Akákoľvek dostatočne pokročilá technológia je neodlíšiteľná od mágie."]

"Perhaps it is better to be un-sane and happy, than sane and un-happy. But it is the best of all to be sane and happy. Whether our descendants can achieve that goal will be the greatest challenge of the future. Indeed, it may well decide whether we have any future." ["Možno je lepšie byť ne-rozumný a šťastný, než rozumný a ne-šťastný. Ale najlepšie zo všetkého je byť rozumný a šťastný. Či naši potomkovia budú schopní dosiahnuť tento cieľ bude najväčšia výzva budúcnosti. Skutočne; môže kľudne rozhodnúť o tom, či vôbec máme nejakú budúcnosť."]

Žiadne komentáre: