30 apríla 2008

Charles Darwin: citát

"If we were intentionally to neglect the weak and helpless, it could only be for a contingent benefit, with an overwhelming present evil." (Charles Darwin, The descent of man.)

Poznámka: Práve pre tých ľudí, ktorí sa sami pasujú do úlohy najvyšších ochrancov morálky, je príznačné, že na dosiahnutie svojich fanatických cieľov neváhajú bezcharakterne manipulovať verejnou mienkou prekrúcaním faktov a vedomým vytrhávaním tvrdení z kontextu. Je hrubým zavádzaním vykresľovať Darwina ako proponenta eugentiky a ideologický zdroj nacistickej propagandy. Naviac, je úplne absurdné snažiť sa vyvracať pravdivosť vedeckej teórie na základe jej "morálnej" diskreditácie.

Žiadne komentáre: