09 januára 2008

Richard Feynman: citát

"To those who do not know Mathematics it is difficult to get across a real feeling as to the beauty, the deepest beauty of nature. ... If you want to learn about nature, to appreciate nature, it is necessary to understand the language that she speaks in." Richard Feynman

Poznámka 10.1.: Tento citát dopadol najlepšie v ankete na Cut the knot, avšak niektorým (najmä nematematikom) sa môže zdať arogantný, s čím sa naozaj dá súhlasiť. Opatrnejšia a zrejme aj "pravdivejšia" formulácia by bola; pokúsim sa to formulovať v angličtine: "To those who do not know Mathematics it is difficult to get across a real feeling as to some aspects of the beauty of nature. ... If you want to learn about nature, to appreciate nature to the fullest, it is necessary to understand the language that she speaks in."

Žiadne komentáre: