30 októbra 2007

Monte Carlo a mnohorozmerné kocky

Dnes ma napadol trik, pomocou ktorého sa dajú veľmi jednoducho generovať body s rovnomerným náhodným rozdelením na s-rozmerných stenách k-rozmernej jednotkovej kocky. Na odskúšanie som si vygeneroval náhodné body na hranách (s=1) a dvojrozmerných stenách (s=2) štvorrozmernej, päťrozmernej a šesťrozmernej kocky (tesseract, penteract a hexeract). Výsledkom je celkom pekná vizualizácia, ktorá má podľa mňa navrch voči "drôteným" priemetom hrán, pretože poskytuje určitú informáciu aj o "naklonení stien". Inak celý program v jazyku R má len 10 riadkov :)

Poznámka 31.10.: Na obrázkoch je pochopiteľne len dvojrozmerný priemet daných hyperkociek; konkrétne ortogonálny priemet na náhodne zvolenú rovinu.
Žiadne komentáre: