02 októbra 2007

Wolfram demonstrations

Bohatým zdrojom zábavy a poučenia pre matematikov všetkých kategórií je projekt Wolfram demonstrations. Stačí si nainštalovať Mathematica Player a môžete začať so skúmaním približne 1800 interaktívnych programíkov. (Mathematica Player je zadarmo, avšak na vytvorenie vlastnej demonštrácie potrebujete program Mathematica, ktorý už zadarmo nie je. Je to trochu podobné ako Acrobat Reader a Acrobat.) Väčšina demonštrácií by si zasluhovala podrobnejší komentár a určite niektorím z nich venujem v budúcnosti celý príspevok, prípadne ich použijem na výuke. Ktoré demoštrácie zaujali najviac Vás?

Žiadne komentáre: